Tegen de wind mee

Het koor Tegen de wind mee zingt maatschappij kritische liederen. Liederen met een boodschap. Solidariteit, rechtvaardigheid en vrede zijn onderwerpen die wij bezingen en dat doen we al sinds 1977.

Wij worden gevraagd om acties en herdenkingen te ondersteunen , te denken valt aan schrijfavonden van Amnesty International, Kristallnachtherdenking, vredesweek en ook bijv. muzikale opluistering van een ecologische markt.

Voor meer info zie www.tegendewindmee.nl